Εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα
1. ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Φ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ -επί πτυχίω σπουδαστές
2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ Φ/Θ ΙΙ

Παρακαλώ, για την εξέταση των παραπάνω μαθημάτων θα βρείτε αναρτημένες οδηγίες εξέτασης στο e-class του κάθε μαθήματος, καθώς και στην νέα πλατφόρμα εξετάσεων eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/ ).

Από την υπεύθυνη των μαθημάτων

Μπίλλη Ευδ.