Αγαπητοί φοιτητές,

λαμβάνοντας υπόψη το διάγγελμα της Υπουργού Παιδείας κα. Κεραμέως (28/4/2020) για τον τρόπο συνέχισης των διαδικασιών εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην σημερινή (30/4/2020) Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως το Τμήμα Φυσικοθεραπείας μελετάει όλους τους δυνατούς τρόπους και όλες τις ασφαλείς και εφικτές λύσεις για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων του εξαμήνου.

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα έχετε επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα για τον τρόπο ολοκλήρωσης μαθημάτων και εξετάσεων για το τρέχον εξάμηνο λόγω Covid-19, και προς το παρόν συνεχίζετε ‘ως έχει’ την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μπίλλη Ευδοκία
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας