Αγαπητοί φοιτητές,

Συμπληρωματικά της προηγούμενης ανακοίνωσης και προς απάντηση των ερωτημάτων που μας θέτετε για τη συμμετοχή σας στις Κλινικές Ασκήσεις, ενημερώνουμε ότι μπορείτε να συμμετέχετε στις Κλινικές (μαθήματα: Κλινική Διαχείριση Ασθενούς (Γ’ εξαμ), Κλινική Μυοσκελετική ΦΘ Ι (Ε’ εξαμ), Κλινική Νευρολογική ΦΘ ΙΙ (Ζ’ εξαμ)) και σε περίπτωση που έχετε νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής σας ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4406/24.09.2021). Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση του πιστοποιητικού νόσησης.

 

Από την Ομάδα Υπευθύνων Κλινικής

Τμ. Φυσικοθεραπείας