Την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί ΈΝΑ ΕΝΙΑΙΟ εισαγωγικό μάθημα
για τα μαθήματα Αρχές Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας και Κλινική ΦΘ
Αξιολόγηση την Πέμπτη στις 9.00. Εκεί θα συζητηθούν βασικά θέματα των
2 μαθημάτων, καθώς και του εργαστηρίου του 2ου μαθήματος και του
τρόπου που θα γίνει διαδικτυακά.

Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ΖΟΟΜ

https://upatras-gr.zoom.us/j/99925344896?pwd=NGVEWkEvU1FiV0plWTRvL1hhWDIxdz09

Ηλίας Τσέπης