Παρακαλώ όσοι φοιτητές σκοπεύετε να παρακολουθήσετε και να δηλώσετε την Χειροθεραπευτική Φ/θεραπεία το τρέχον εξάμηνο, παρακαλώ εγγραφείτε άμεσα στο e-class του μαθήματος, ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε χωρισμό εργαστηριακών ομάδων πριν την συνάντησή μας (τη Δευτέρα 11/10/2021).

ΜΠΙΛΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
(Υπ. Μαθήματος)