ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄ ΚΑΙ ΜΕΤΑ)