Σας ενημερώνουμε ότι από φέτος έγινε υπεύθυνη για τις πτυχιακές η κα Μπανιά Φανή.

Να απευθύνεστε επομένως στην κα Μπανιά για τυχόν διευκρινίσεις.

 

Καλή συνέχεια!!

Φανή Μπανιά
Σοφία Ξεργιά