Αγαπητοί φοιτητές, καλή αρχή στο νέο Ακαδημαϊκό Έτος,

Όπως γνωρίζετε από τις ήδη αναρτημένες ανακοινώσεις του Τμήματος και με βάση το ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 119847/ΓΔ η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων α, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης.

Ειδικά για τα μαθήματα των Κλινικών που πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., και έπειτα από συνεννόηση με τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η συμμετοχή των φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο και εφόσον οι φοιτητές είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των κλινικών ασκήσεων (στα Νοσοκομεία, είτε στα εργαστήρια κλινικών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμ. Φυσικοθεραπείας) με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου στο πρόσωπό του, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Για την εκάστοτε κλινική οι Υπεύθυνοι Καθηγητές θα σας καθοδηγήσουν για τον τρόπο ανάρτησης του πιστοποιητικού εμβολιασμού στο eclass ώστε να γίνει έλεγχος της συμμετοχής σας στις κλινικές ασκήσεις στα νοσοκομεία και στα εργαστήρια της σχολής.

Η ομάδα ευθύνης για τις Κλινικές Ασκήσεις

Τμήματος Φυσικοθεραπείας