Αγαπητοί φοιτητές, καλή αρχή στο νέο Ακαδημαϊκό Έτος,

Μετά και από τις ανακοινώσεις του Τμήματος και με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 119847/ΓΔ6/2021 – ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021, αλλά και μετά την επικοινωνία με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής, βασική προϋπόθεση για τη δια ζώσης συμμετοχή στα μαθήματα των Κλινικών που πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. είναι η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου με βάσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130). Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Για την οργάνωση λοιπόν των εργαστηριακών τμημάτων θα πρέπει

Ι) όσοι πρόκειται να δηλώσετε το μάθημα Κλινικής Νευρολογικής ΦΘ ΙΙ, να μπείτε να εγγραφτείτε στο eclass του μαθήματος έως την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

ΙΙ) Στη συνέχεια, και κατόπιν εκ νέου ανακοίνωσής μου θα σας ενημερώσω πώς θα μας προσκομίσετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού ώστε να γίνει ο τελικός καταμερισμός των ομάδων

Επιπρόσθετα ενημερώνω ότι την επόμενη εβδομάδα θα σας ανακοινώσω τις ομάδες εργαστήριων, ώστε από 11 Οκτωβρίου να ξεκινήσει η συμμετοχή σας στα εργαστήρια.

Η θεωρία του μαθήματος θα ξεκινήσει από την 11η Οκτωβρίου.  

Περεταίρω ανακοινώσεις και υλικό του μαθήματος θα παίρνετε από το eclass. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εγγραφτείτε άμεσα!!

Ευχαριστώ

Σοφία Λαμπροπούλου

Υπεύθυνη Μαθήματος