Αγαπητοί φοιτητές,

Σας υπενθυμίζω ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών δεν δικαιούνται να κάνουν εγγραφή και να παρακολουθούν το μάθημα Κλινική Νευρολογική ΦΘ ΙΙ (Ζ εξαμήνου) καθώς το εξάμηνο Ζ’ δεν τρέχει ακόμα για το Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του Προγράμματος πρώην ΤΕΙ, που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα Νευρολογίας επίσης δεν δικαιούνται να παρακολουθούν το μάθημα.

Συνεπώς, σας ενημερώνω ότι οι φοιτητές που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες θα διαγραφούν από το μάθημα και τα ονόματά τους δε θα είναι στις λίστες προς τα Νοσοκομεία.

Τέλος, σχετικά με όσους φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί στο eclass του μαθήματος, ενημερώνω ότι για την είσοδό μας στα Νοσοκομεία απαιτείται ακριβής καταγραφή των ατόμων/φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα, με τα πλήρη στοιχεία τους, γι’ αυτό και είχα ζητήσει την εγγραφή σας στο eclass από αρχές Οκτώβρη. Η καταγραφή πλέον έχει ολοκληρωθεί κι στις λίστες πλέον είναι μόνο όσοι είχαν εγγραφεί στο eclass έως 15-20 Οκτωβρίου όπου είχαν ολοκληρωθεί τα πρώτα μαθήματα. Η εγγραφή σας τώρα θεωρείται μη έγκαιρη καθώς έχετε ήδη 2 απουσίες στα εργαστηριακά μαθήματα άρα θεωρείται μη επιτυχής η παρακολούθηση του μαθήματος.

 

Κατά συνέπεια οι λίστες που έχουν φύγει προς τα Νοσοκομεία και θα σας αναρτήσω κι στο eclass είναι πλέον οι τελικές και καμιά αλλαγή δεν είναι αποδεκτή για είσοδο νέων φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες στις ανακοινώσεις μου στο eclass.

 

Η Υπεύθυνη του Μαθήματος

Σοφία Λαμπροπούλου