Όσοι έχετε περάσει το εργαστήριο και χρωστάτε μόνο θεωρία, πρέπει να κάνετε μια εργασία, μελέτη συγκεκριμένου παιδιού, με αξιολόγηση και ασκήσεις για το συγκεκριμένο παιδί σε κείμενο βάσει άρθρων καθώς και βίντεος που να υποδεικνύετε την συγκεκριμένη αξιολόγηση – ασκήσεις.

Γι’ αυτό όσοι έχετε δηλώσει να δώσετε θεωρία το μάθημα, να έρθετε σε επαφή μαζί μου να σας δοθούν θέματα.

Το μήνυμα αυτό δεν αφορά άτομα που φέτος κάνουν συγχρόνως Εργαστήρια – Κλινική. Προσοχή! Θα πρέπει να έχετε δηλώσει το μάθημα (θα το διασταυρώσω με υπάρχουσα λίστα).

Η εργασία θα παραδοθεί με ημερομηνία 30/06/20.

Η Υπεύθυνη Μαθήματος,
Μπανιά Θεοφανή