Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις  του μάθηματος  “Πόνος και Κλινική Διαχείριση” θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 11/3 στις 9 πμ.
Η εκπαιδευτική ομάδα