Καλούνται οι φοιτητές/τριες (τοποθετηθέντες/είσες σε φορείς τον Ιούνιο 2020) που παρά την ειδοποίηση στο eclass, δεν έστειλαν την αίτηση υπαγωγής (συμφώνως προς ΦΕΚ) να τα πράξουν μέχρι αύριο (Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.00).

Όσοι και όσες δεν στείλουν την αίτηση στην κ. Ασημακοπούλου, ΜΟΝΟ μέσω του ιδρυματικού τους mail (με προώθηση σε εμένα), θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρονται για την υπαγωγή τους στην ρύθμιση. Την αίτηση θα την βρείτε στο eclass του μαθήματος Πρακτική Άσκηση

Η υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης
Πετροπούλου Γιαννίτσα