Όσοι/ες φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν το μάθημα Πόνος και Κλινική Διαχείριση, σας ενημερώνουμε πως το μάθημα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα κάθε Παρασκευή 9-11 στην αίθουσα 1.

Το μάθημα στο eclass θα το βρείτε: ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (PTH_803).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή του μαθήματος θα ιδωθούν την Παρασκευή 4/3/22.

Η εκπαιδευτική ομάδα