Αγαπητοί φοιτητές,

καλή αρχή εξαμήνου. Η θεωρία του μαθήματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 28/2/2022. Παρακαλώ προσέλθετε στις 09.00 στην Αίθουσα 1 για το 1ο (εισαγωγικό) μάθημα και την σχετική ενημέρωση για τον προγραμματισμό του εξαμήνου. Επίσης, εγγραφείτε και στο eclass του μαθήματος.

Η Υπ. του Μαθήματος

Μπίλλη Ευδ.