Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν το εργαστήριο του μαθήματος να μπούνε στο eclass (προσοχή γιατί υπάρχει και eclass της θεωρίας) και να εγγραφούνε μέχρι την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ (27-2-22). Από τους εγγεγραμμένους εκεί, θα προκύψουν οι λίστες των εργαστηριακών ομάδων.

Οι παλαιοί φοιτητές που το χρωστούν αλλά έχουν εξεταστεί στο μάθημα, δεν θα συμπεριληφθούν στις πιο πάνω ομάδες για λόγους συνωστισμού. Θα λαμβάνουν όμως κανονικά τις ενημερώσεις. Προσοχή στις διοικητικές διαδικασίες. Η εγγραφή στο eclass δεν αποτελεί εγγραφή στο μάθημα με δικαιώματα εξέτασης.

Μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ θα έχουν ανακοινωθεί οι εργαστηριακές ομάδες.