Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 και ειδικότερα στο Μάθημα ΑΡΧΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ Φ/Θ θα πρέπει να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:
– να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχουν ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της κάθε εξέτασης
– να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης
– να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email  τους
– να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php  και στη συνέχεια να εγγραφούν στα μαθήματα του Τμήματός τους στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πλατφόρμα  http://exams.eclass.upatras.gr/ .
Χωρίς αυτή την εγγραφή δεν θα είναι σε δυνατόν να ληφθεί υπόψη η εξέταση και η βαθμολογία τους (ακόμη κι εάν έχουν εγγραφεί στο μάθημα, με τη γνωστή διαδικασία που συνηθίζεται στην αρχή του εξαμήνου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ Φ/Θ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/1/2021 από 10.05-10.30 (χρονικό διάστημα στο οποίο θα είναι ανοικτό το ηλεκτρονικό σύστημα εξέτασης). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας  εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/modules/exercise/?course=PT327  και θα περιλαμβάνει  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και πιθανώς κάποιες ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Από νωρίτερα, στις 10.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα ΖΟΟΜ στο  https://upatras-gr.zoom.us/j/91845024007?pwd=TXZGYTJoYzNKL2xVZUFJZVlUd2pFQT09 για διευκρινήσεις.