2021.08.27_Προκήρυξη_O&O ΕΥ Μακρυνιώτη(v2)_signed.pdf