Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Στα πλαίσια της εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας της φοιτήτριας  Πετροπούλου Αλεξάνδρας θα θέλαμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8gpVgEoOueab0qBBvsCd89l4yojbKFKWxcB3YtGk29l53nw/viewform

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιπέδων ενσυναίσθησης των φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με την χρήση της κλίμακας Toronto Composite Empathy Scale (TCES).

Επιβλέπουσες Καθηγήτριες του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι η Δρ.Ξεργιά Σοφία και η Δρ.Τσεκούρα Μαρία.

Η πρόσβαση στα δεδομένα περιορίζεται μόνο στους ερευνητές, οι οποίοι θα διασφαλίσουν απόλυτα το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικότητας δια της προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε ονόματα και έτσι δεν θα χρησιμοποιηθούν ονόματα για τη μελέτη.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.
Με εκτίμηση,
Σοφία Α. Ξεργιά