(1)
Το δίκτυο καταστημάτων “Οφθαλμός” ενδιαφέρεται για προσωπικό κ άσκηση. Επικοινωνήστε με: Athanasios  Birlis,  birlisathanasios@gmail.com

(2)

Το δίκτυο καταστημάτων Opti Experts ενδιαφέρεται για άτομα για πρακτική άσκηση (Αθήνα/ Αττική). Επικοινωνήστε με: Info@opti-experts.gr

(3)

Το κατάστημα Οπτικά Φακοί επαφής, της κας Βασιλαδιώτη Ευθυμίας του Βασιλείου, Νέδοντος 91 Καλαμάτα ΤΚ 24100 ενδιαφέρεται για άτομα για Πρακτική άσκηση από περιοχές Καλαμάτα/ Μεσσηνία. Τηλ επικοινωνίας 2721020176, optiva91@hotmail.com