Οι επαναληπτικές εξετάσεις του ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση έχουν ως εξής:

Σάββατο 9, Σεπτεμβρίου 2023

9.00-11.00   Μάθημα ΜΤΕ-101 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας
11.00-13.00  Μάθημα ΜΤΕ-102 Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της Θεραπευτικής Άσκησης
13.00-15.00  Μάθημα ΜΤΕ-103 Σχεδιασμός Θεραπευτικής Άσκησης
15.00-17.00  Μάθημα ΜΤΕ-202 Προηγμένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία
17.00-19.00  Μάθημα ΜΤΕ-203 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στη Νευροαποκατάσταση