Σας ενημερώνουμε ότι από 13-10-2023 έως 31-10-2023 πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι ανανεώσεις εγγραφών του Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση.

Η ανανέωση εγγραφής είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με έτος εισαγωγής 2021-2022 και 2022-2023 που θα λάβουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

Εκ της γραμματείας

———————————-

Ανακοίνωση (αρχείο PDF)