Νοε 20, 2023

NEO: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 26/11/2023!!!

——————————————————————————————————–

Νοέ 1, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ> του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, θα πραγματοποιηθούν από 1-11-2023 εως και 15-11-2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις ΜΟΝΟ  στην περίπτωση που έχουν δηλώσει τα μαθήματα ηλεκτρονικά στις καθορισμένες ημερομηνίες. Πέραν αυτών των ημερομηνιών καμία δήλωση μαθημάτων δεν θα γίνεται δεκτή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Λαμβάνετε υπ΄ όψη σας τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών  του Τμήματος.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων επικοινωνείτε με το helpdesk@upnet.gr

Για τυχόν πρόβλημα με μαθήματα που εμφανίζονται στη δήλωση επικοινωνείτε με τη Γραμματεία msctherex@upatras.gr από τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, εξάμηνο με αναλυτική αναφορά στο πρόβλημα)

Εκ της Γραμματείας