Σας ενημερώvουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ> του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, θα πραγματοποιηθούν από 27-03-2024 εως και 10-04-2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις ΜΟΝΟ  στην περίπτωση που έχουν δηλώσει τα μαθήματα ηλεκτρονικά στις καθορισμένες ημερομηνίες. Πέραν αυτών των ημερομηνιών καμία δήλωση μαθημάτων δεν θα γίνεται δεκτή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Λαμβάνετε υπ΄ όψη σας τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών  του Τμήματος.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων επικοινωνείτε με το helpdesk@upatras.gr

Για τυχόν πρόβλημα με μαθήματα που εμφανίζονται στη δήλωση επικοινωνείτε με τη Γραμματεία msctherex@upatras.gr από τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, εξάμηνο με αναλυτική αναφορά στο πρόβλημα)

Εκ της Γραμματείας