Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες

Σας καλωσορίζω στο μάθημα Πόνος και Κλινική Διαχείριση (PTH_803).

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες

Σας καλωσορίζω στο μάθημα Πόνος και Κλινική Διαχείριση (PTH_803).

Παρακαλώ πολύ να εγγραφείτε στο eclass του μαθήματος (και όσοι/όσες είχατε εγγραφεί μέχρι σήμερα να επανεγγραφείτε).

Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ακριβές πρόγραμμα του μαθήματος που θα γίνει μέχρι την έναρξη του μαθήματος Κλινική Πρακτική στη Φυσικοθεραπεία.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν στην ΗΛ8 όπως φαίνεται στον παρακάτω Πέμπτη 22/02/2024 και ώρες 10-12, Παρασκευή 23/02/2024 και ώρες 10-12 και την Τετάρτη 28/02/2024:

ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 22/02/2024 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2024
10-11 ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΗΛ8

ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΗΛ8

11-12 ʺ ʺ
12-13 ʺ ʺ
13-14 ʺ ʺ
ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/02/2024
10-11 ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΗΛ8

11-12 ʺ
12-13 ʺ
13-14 ʺ

Θα τα πούμε την Πέμπτη στην ΗΛ 8.

Καλή συνέχεια,

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Σοφία Α. Ξεργιά