Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/2172022 τ. Α’).

ΨΗΚΓ469Β7Θ-Φ5Ω.pdf