Από σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr, των υπό μετεγγραφή φοιτητών ακαδ. έτους 2023-2024.

Υπενθυμίζεται ότι επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών*, στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr πρέπει οι αιτούντες να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

*Επιπλέον,  μαζί με την αίτηση που υποβλήθηκε στο ΥΠΑΙΘ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, (σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2023/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD_2023-2024.pdf), θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως τις 24/11/2023!!!

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας