Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών  ότι για οποιαδήποτε επικοινωνία τους με το Τμήμα θα χρησιμοποιούν το λογαριασμό email που τους έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος