Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου καθώς και στο πεδίο πατρώνυμο το λεκτικό ΤΕΣΤ (ελλ.  χαρακτήρες Κεφαλαία).

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας