Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΦΕΚ_4002_23.06.2023_τ.Β_Αντιστοιχίες Τμημάτων 2023-2024.pdf