(4221) Αριθμ. 199/5711 : Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ».

(4221) Αριθμ. 198/5709 : Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ».