Data:27/10/2020 – N° Protocollo Assegnato: 3626
_ _
_Ακολουθεί επιστολή του Α’ Γραμματέα και Επικεφαλής του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας Ιταλίας στην Αθήνα (ιταλικό και ελληνικό κείμενο)___

Ai responsabili degli Uffici Internazionalizzazione delle Università greche

Gentile Signora, Gentile Signore,

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiana fornisce quotidianamente, tramite la propria rete diplomatica-consolare, assistenza ai cittadini italiani che dovessero trovarsi in situazione di difficoltà.

La pandemia da COVID-19 ha inevitabilmente introdotto nuove sfide nello svolgimento di tale azione istituzionale. Dall’inizio della crisi sanitaria l’Ambasciata d’Italia ad Atene ha infatti assistito migliaia di cittadini – inclusi molti studenti, che fino a quel momento non avevano comunicato di essere in Grecia.

Il costante aggiornamento dei dati sulla presenza italiana all’estero è di fondamentale importanza per le Ambasciate: consente una corretta valutazione dell’esposizione dei connazionali ai diversi fattori di rischio in ciascun Paese, e nelle singole aree e località; aiuta a pianificare in maniera più rapida e precisa l’attività di assistenza in situazioni di emergenza.

Saremmo pertanto molto grati al suo ufficio e in generale alla sua Università se potesse inviare all’Ambasciata d’Italia ad Atene (cancelleria.atene@esteri.it), possibilmente entro venerdì 30 ottobre, i seguenti dati:

-Presenza degli studenti italiani che stanno momentaneamente – ed effettivamente- seguendo dei corsi presso le Università (quanti sono, in quali località della Grecia si trovano, ecc.);

-Distinzione tra studenti italiani iscritti alle Università localmente e quanti invece partecipino al programma Erasmus (o ad altri programmi).

Qualora, per motivi di privacy, non fosse possibile condividere una lista nominativa completa, saremmo grati se essi potessero essere comunicati sotto la seguente forma: iniziali del nome e del cognome, età, località della Grecia in cui si trovano attualmente.

Cogliamo l’occasione per ricordare che esiste un portale (https://www.dovesiamonelmondo.it/ [1 [1]]) dove i cittadini italiani temporaneamente all’estero possono iscriversi per segnalare – nel rispetto della privacy – la propria permanenza all’estero all’Unità di Crisi, struttura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha il compito di assistere i connazionali e tutelare gli interessi italiani in situazioni di crisi all’estero.

Saremmo pertanto grati al suo ufficio se potesse ricordare agli studenti italiani l’esistenza di tale importante strumento.

Nel ringraziare sin d’ora per la sua risposta, le invio sin d’ora i miei più

Cordiali Saluti,

Alessandro Tutino
Capo della Cancelleria Consolare
Primo Segretario
Ambasciata d’Italia
Odos Sekeri, 2 – Atene
Tel. +30 210 3617260
Email : alessandro.tutino@esteri.it https://ambatene.esteri.it [2 [2]]

 

Προς τους επικεφαλής των γραφείων διεθνών σχέσεων των ελληνικών πανεπιστημίων

Αξιότιμοι κύριοι,

το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας παρέχει, μέσω του διπλωματικού-προξενικού δικτύου του, καθημερινή βοήθεια σε Ιταλούς πολίτες που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις.

Η πανδημία COVID-19 εισήγαγε αναπόφευκτα νέες προκλήσεις κατά την εκτέλεση αυτής της θεσμικής δραστηριότητας. Συνεπώς, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα παρέχει βοήθεια σε χιλιάδες Ιταλούς πολίτες – συμπεριλαμβανομένων πολλών φοιτητών – οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν ανακοινώσει την παρουσίαση τους στην Ελλάδα.

Η συνεχής ενημέρωση των δεδομένων που αφορούν στην παρουσία Ιταλών πολιτών στο εξωτερικό είναι θεμελιώδους σημασίας για τις πρεσβείες της Χώρας μας: επιτρέπει τη σωστή αξιολόγηση της έκθεσης των συμπολιτών μας στους διάφορους παράγοντες κινδύνου σε κάθε χώρα και στις επιμέρους περιοχές και τοποθεσίες. Βοηθά επίσης στον προγραμματισμό της άμεσης και στοχοθετημένης παροχής βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επομένως, θα ήμασταν πολύ ευγνώμονες στη δική σας Υπηρεσία και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο σας, αν μπορούσατε να αποστείλετε τα ακόλουθα στοιχεία στην Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα (cancelleria.atene@esteri.it), εάν σας είναι δυνατόν μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου:

– Γενική εικόνα των Ιταλών φοιτητών οι οποίοι προσωρινά – και στην πραγματικότητα -παρακολουθούν μαθήματα στα ελληνικά Πανεπιστήμια (πόσοι είναι, σε ποια μέρη στην Ελλάδα βρίσκονται κλπ.)

– Διάκριση μεταξύ Ιταλών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα κατά τόπους πανεπιστήμια και εκείνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus ή σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εάν, για λόγους απορρήτου, δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση ενός καταλόγου με τα πλήρη ονοματεπώνυμα των φοιτητών, θα εκτιμούσαμε εάν μπορούσατε να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία τους με την ακόλουθη μορφή: αρχικά του ονόματος και του επωνύμου, ηλικία, ελληνική πόλη στην οποία βρίσκεται ο καθένας αυτήν τη στιγμή.

Δράττουμε της ευκαιρίας για να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή πύλη (https://www.dovesiamonelmondo.it/) όπου οι Ιταλοί πολίτες που βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό μπορούν να εγγραφούν – με σεβασμό της εμπιστευτικότητας των παρεχόμενων δεδομένων – προκειμένου να αναφέρουν στη λεγόμενη Μονάδα Κρίσης την παραμονή τους στο εξωτερικό. Η εν λόγω υπηρεσία είναι μια δομή του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στους Ιταλούς πολίτες και την προστασία των ιταλικών εθνικών συμφερόντων σε κρίσιμες καταστάσεις στο εξωτερικό.

Θα ήμασταν ως εκ τούτου ευγνώμονες στην Υπηρεσία σας αν μπορούσατε να υπενθυμίσετε στους Ιταλούς φοιτητές την ύπαρξη αυτού του σημαντικού εργαλείου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ευγενική απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Alessandro Tutino
Capo della Cancelleria Consolare
Primo Segretario
Ambasciata d’Italia
Odos Sekeri, 2 – Atene
Tel. +30 210 3617260
Email : alessandro.tutino@esteri.it https://ambatene.esteri.it [2 [2]]

Links:
——
[1] https://www.dovesiamonelmondo.it/
[2] https://ambatene.esteri.it/

Links:
——
[1] https://www.dovesiamonelmondo.it/
[2] https://ambatene.esteri.it/