Προκηρύξεις ERASMUS+ ΚΑ103 για την Κινητικότητα Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών
με σκοπό τη διδασκαλία και την επιμόρφωση,
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παράταση  Υποβολής αιτήσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος_ ERASMUS+
ΚΑ103 _δίνεται η δυνατότητα στο  προσωπικό του Ιδρύματός μας, όλων των
κατηγοριών να μετακινηθεί για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες-εταίρους που μετέχουν στο  ανωτέρω
Πρόγραμμα, λαμβάνοντας επιχορήγηση.

Σχετικά με την Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία, πληροφορίες
μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.upatras.gr/el/node/9876

Σχετικά με την Κινητικότητα Προσωπικού για επιμόρφωση , πληροφορίες
μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.upatras.gr/el/node/9877

Η υποβολή των αιτήσεων και για τις δύο δράσεις θα πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην πλατφόρμα Erasmus+:
https://erasmus.upatras.gr/
από 10/02/2021 έως 31/03/2021.

Σημαντική σημείωση: Δεδομένης της ευμεταβλητότητας των συνθηκών λόγω
Covid-19, τονίζεται ότι
υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης _εικονικών κινητικοτήτων_ από την
Ελλάδα (_virtual mobilities_).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.Γκέλυ
Παυλοπούλου, τηλ.: 2610 996610, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων