Υπενθυμίζουμε σε όλους τους φοιτητές ότι στα πλαίσια της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, για το επόμενο ακαδ. έτος 2020-2021, έχει παραταθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έως 30/06/2020 (ώρα Ελλάδας 23:59)..

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται:
• σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ και
• σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε.:

θα έχει διάρκεια από 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/ από τη Δευτέρα 02/03/2020 έως και την Τρίτη 30/06/2020 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Βρείτε αναλυτικά την προκήρυξη και πρότυπα έντυπα συγκατάθεσης εδώ.

 

Με εκτίμηση

Σοφία Λαμπροπούλου

Συντονίστρια Erasmus για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών