Εξωτερικός Συνεργάτης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ: —
E-mail: vschoinas@upatras.gr

Μάθημα: Αγγλική Γλώσσα-Ορολογία (Πέμπτη 16.00 – 18.00 Αίθουσα 3)

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών- Διαθεσιμότητα: Πέμπτη 18.00 -19.00 (μετά το μάθημα,γραφείο συνεργατών)