Εξωτερικός Συνεργάτης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ: –
E-mail: psakkatos@upatras.gr

Μαθήματα:

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών – Διαθεσιμότητα: Τετάρτη: 16:30-18:00 και 20:00-21:00, Πέμπτη: 15:00- 16:00 (συνάντηση στο Εργαστήριο της Κλινικής Αποκατάστασης τις συγκεκριμένες ώρες)