Γραμματέας Τμήματος – Αναπληρώτρια Προισταμένη Γραμματείας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο:–, Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962400
E-mail: petri@upatras.gr