Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Συντονίστρια Erasmus+ Τμήματος
Υπεύθυνη Κλινικής Νευρολογικής Ενηλίκων
Υπεύθυνη Ζ’ Εξαμήνου

Γραφείο: ΦΘ-15, 1ος ορ., Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962410
E-mail: lampropoulou@upatras.gr

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=&user=_-Z4s38AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26537643700&zone=

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών– Διαθεσιμότητα:
Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου (pdf)
 (Συνάντηση κατόπιν ραντεβού μέσω email)