Διευθυντής Εργαστηρίου Υγειο-Φυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Ηλεκτροφυσιολογίας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο: ΦΘ-1, 1ος ορ., Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, 26504 Ρίο, Αχαϊα
Τηλ: 2610 962412

E-mail: ckoutsog@upatras.gr

Co-Editor: Journal of Physical Rehabilitation and Physiotherapy (JPRP)

Electromagnetic Biology and Medicine

Ιστότοπος: www.intelhealthphysicslab.gr
ResearchGate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Constantinos_Koutsojannis
Google scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=DOPQ6agAAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603110251

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών– Διαθεσιμότητα:
Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου (pdf)
(Συνάντηση κατόπιν ραντεβού μέσω email)