Εξωτερικός Συνεργάτης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ: 2610 969109
E-mail: dermitzakis@upatras.gr

Μαθήματα: Προσθετική Ορθωτική, Πληροφορική της Υγείας

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών – Διαθεσιμότητα: Τρίτη 14:30 – 20:00 (επικοινωνία κατόπιν ραντεβού μέσω e-mail ή τηλ, γραφείο συνεργατών)