Εκδήλωση με θέμα:  «Ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω των χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για Έρευνα και Ανάπτυξη», την  Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30– 13:30

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιεί διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω των χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για Έρευνα και Ανάπτυξη», την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30– 13:30.

Ομιλητές: 1. Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

                   2.Κουνετάς Κωνσταντίνος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος  

                    Οικονομικών Επιστημών 

΄΄Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».΄΄

Ιστοχώρος Επιχειρησιακού Προγράμματος https://empedu.gov.gr

Υπεύθυνος Έργου: Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών (δυνατότητα εγγραφής υφίσταται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού e-mail). Στις σημερινές απαιτητικές οικονομικές συνθήκες, το Πανεπιστήμιο Πατρών προωθεί την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και των αποφοίτων του, προσφέροντάς τους ολόπλευρη υποστήριξη προκειμένου  να ενταχθούν επιτυχώς στην σύγχρονη, ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Μέσω της χρηματοδότησης για Έρευνα και Ανάπτυξη, παρέχονται στους φοιτητές/τριες και στους αποφοίτους του Ιδρύματος, ευκαιρίες για μια ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις δεξιότητες και στις επιθυμίες τους.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα T. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Τμήματος  Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στο 2610 969662.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.

poster