Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 39ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Εκπαιδευτικοί οργανισμοί μάθησης», που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2023.

Σκοπός του 39ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση θεμάτων σχετικά με τις μεθόδους οργάνωσης, εξέλιξης, διοίκησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών μάθησης για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και λειτουργία τους. Επιπλέον είναι η ανάλυση θεμάτων  σχετικά με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τις πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Τέλος, το συνέδριο θα επικεντρώσει τις εργασίες του στη γλωσσική επιθετικότητα, τον γλωσσικό ρατσισμό

Οι βασικοί άξονες του συνεδρίου είναι:

Οργανισμοί Μάθησης . Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης . Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης . Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης . Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης και Διαπολιτισμικότητα .  Ηγεσία και Οργανωτικό Κλίμα

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ι.ΠΟ.Δ.Ε. στο Youtube: ipode gr για ελεύθερη παρακολούθηση.

Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης