Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ., Διαδικτυακή Ομαδική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για τελειόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ:

Στόχος της δράσης είναι η τεκμηριωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη των τελειόφοιτων, η ενδυνάμωση σε ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης, η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και η παροχή υποστηρικτικού πλαισίου για την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης,  σταδιοδρομίας και επιτυχούς πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα  να υποβάλλουν ερωτήματα για ζητήματα που τους απασχολούν όπως: κατάρτιση και δια βίου μάθηση, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού εδώ:

Meeting ID: 917 5321 8192

Passcode: 056564

OMADIKI SIMVOULEFTIKI