Διδασκαλία με κινητικότητα Erasmus πραγματοποιήθηκε από την κ. Μπανιά Θεοφανή, επίκουρη καθ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Παν. Πατρών, τις ημερομηνίες 18-19 Σεπτεμβρίου 2023.

Η κινητικότητα για διδασκαλία έγινε στην Ιταλία στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Università degli Studi di Milano-Bicocca, με θεωρητική διδασκαλία και πρακτική επίδειξη-εξάσκηση ασκήσεων, τις οποίες οι φοιτητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον.

Συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων έγιναν επίσης με τους συναδέλφους από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Università di Milano-Bicocca, για κινητικές διαταραχές σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Erasmus Διδασκαλία