Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση και Ταχύρυθμο Εργαστήριο

«Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες Αποκατάστασης Υγείας»*

Τρίτη 24 Μαϊου 2022
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
1ος  Όροφος, Ψαρών 6, Αίγιο

Πρόγραμμα

  • 4:30 – 5:00 Εγγραφές – Έκθεση εξοπλισμού
  • 5:00 – 5:30 Άρης Δερμιτζάκης PhD: Οι Τεχνολογίες της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και οι Εφαρμογές τους στις Επιστήμες Υγείας.
  • 5:30-6:15 Άρης Δερμιτζάκης PhD: Εργαστήριο λειτουργίας των FDM και SLA τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης σε πραγματικό χρόνο.
  • 6:15 – 6:30 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Παιχνιδοποίηση – Εικονικοί Κόσμοι.
  • 6:30 – 6:45 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Εργαστήριο χρήσης των Εικονικών Κόσμων όπως προέκυψαν από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GAME, VRWAMA, BEEGEN,T4SVEN και NeverTooLate, από όλους τους συμμετέχοντες.
  • 6:45- 7:00 Διάλλειμα – Προετοιμασία εξοπλισμού.
  • 7:00 – 7:15 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Πλατφόρμες Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Κλινικών Αποφάσεων στις Επιστήμες Υγείας.
  • 7:15 – 8:00 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD:Ταχύρυθμο Εργαστήριο δημιουργίας ευφυών συστημάτων από πραγματικά ιατρικά δεδομένα, που θα δοθούν με την έναρξη της εκδήλωσης, μέσω υλοποίησης ατομικών εργασιών από όλους τους συμμετέχοντες.
  • 8:00 – 8:15 Λήξη – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση

*Πραγματοποιείται στα πλαίσια των μαθημάτων:

Πληροφορική, Ορθωτική-Προσθετική, Ευφυή Συστήματα Λήψης Απόφασης


Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής,
Project Committee Chair of
European Federation for Organisations for Medical Physics
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγειοφυσικής &
Υπολογιστικής Νοημοσύνης
http://intelhealthphysicslab.gr/

Αφίσα Εκδήλωσης Νέες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση