Ενημερωτική Εκδήλωση και Ταχύρυθμο Εργαστήριο*

Τρίτη 24 Μαϊου 2022

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

1ος Όροφος, Ψαρών 6, Αίγιο

«Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες Υγείας»

Πρόγραμμα

4:30 – 5:00 Εγγραφές – Έκθεση εξοπλισμού
5:00 – 5:30 Άρης Δερμιτζάκης PhD: Οι Τεχνολογίες της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και οι Εφαρμογές τους στις Επιστήμες Υγείας.
5:30-6:15 Άρης Δερμιτζάκης PhD: Εργαστήριο λειτουργίας των FDM και SLA τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης σε πραγματικό χρόνο.
6:15 – 6:30 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Παιχνιδοποίηση – Εικονικοί Κόσμοι.
6:30 – 6:45 Κων/νος Κόβας MSc: Εργαστήριο χρήσης των Εικονικών Κόσμων όπως προέκυψαν από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GAME, VRWAMA, BEEGEN, T4SVEN και NeverTooLate, από όλους τους συμμετέχοντες.
6:45- 7:00 Διάλλειμα – Προετοιμασία εξοπλισμού.
7:00 – 7:15 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Πλατφόρμες Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Κλινικών Αποφάσεων στις Επιστήμες Υγείας.
7:15 – 8:00 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Ταχύρυθμο Εργαστήριο δημιουργίας ευφυών συστημάτων από πραγματικά ιατρικά δεδομένα, που θα δοθούν με την έναρξη της εκδήλωσης, μέσω υλοποίησης ατομικών εργασιών από όλους τους συμμετέχοντες.
8:00 – 8:15 Λήξη – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση

*Πραγματοποιείται στα πλαίσια των μαθημάτων: Πληροφορική, Ορθωτική-Προσθετική, Ευφυή Συστήματα Λήψης  Απόφασης