Το τμήμα Γηριατρικής της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σε συνεργασία με την Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, διοργανώνουν διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τις Πτώσεις υπό την αιγίδα του Sustain Our Abilities. Το τμήμα Φυσικοθεραπείας συμμετέχει με 2 ομιλίες.