Συμμετοχή του Τμήματος στο Πολυθεματικό Συνέδριο της ΕΕΕΦ που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό άλσος Αιγάλεω στο ΠΑΔΑ το Σαββατοκύριακο 15-16 Οκτωβρίου 2022

Ερευνητικές εργασίες παρουσιάστηκαν ως ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις.

Το Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης πήρε η εργασία των Μ. Τσεκούρα, Ν. Καλαμπάκος, Κ. Φουσέκης, Η. Τσέπης, Θ. Μπίτα, Ε. Μπίλλη «Κίνδυνος Εμφάνισης Σαρκοπενίας και Φόβος Νόσησης COVID-19 σε Αιμοκαθαρόμενους Ασθενείς-Πολυκεντρική Μελέτη» και το Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης έλαβε η μεταπτυχιακή εργασία  «Α. Μπερλέμη, Ε. Μπίλλη, Β. Σακελλάρη, Σ. Λαμπροπούλου Επαναλαμβανόμενος Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός στην Αποκατάσταση του Άνω Άκρου σε Ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Συστηματική Ανασκόπηση»