Ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια Αθλητιατρικής παγκοσμίως διοργανώθηκε στη χώρα μας το Νοέμβριο.
Να ευχαριστήσω τον MD, PhD Alkis Kalliakmanis (Chair of the Congress) για την τιμητική πρόσκληση και κυρίως για την συνεισφορά του στην πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού συνεδρίου στη χώρα μας.  Τέτοιες προσπάθειες αναβαθμίζουν το επιστημονικό επίπεδο της Επιστήμης μας.
7th ECOSEP Congress Sports Medicine and Science