Οι καθηγητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχαν ενεργά στο 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 27-29 Μαίου 2022, στη Θεσσαλονίκη με ελεύθερες ανακοινώσεις, προσκεκλημένες ομιλίες, ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και ως μέλη Προεδρίων, αλλά και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας υπό την επίβλεψη των καθηγητών του Τμήματος δίνουν το παρόν στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ “Θεραπευτική Άσκηση” του Τμήματος μας συμμετείχαν με ελευθερες ανακοινώσεις και e-poster και οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν με e-poster στις διεργασίες του Συνεδρίου.

Η 2η μέρα του 30ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας συνεχίστηκε με παρουσιάσεις e poster, επιτυχημένες τράπεζες και ομιλίες.

Και η 3η μέρα του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας με την Στρογγυλή Τράπεζα των Νευρομυικών Παθήσεων που διοργανώθηκε από τη Σοφία Λαμπροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας, σε συνεργασία με την Πολυεπιστημονική Ομάδα της Μονάδας Νευρομυικών Παθήσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η Τράπεζα κέντρισε το ενδιαφέρον του ακροατηρίου και προκάλεσε ευμενή σχόλια, ερωτήσεις και προτάσεις για μελλοντικές ευρυτερες συνεργασίες!!!